• Siedziba WMODR

  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie
   ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84, email: sekretariat@w-modr.pl

   

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (przeczytaj)

  Instrukcja rejestracji i logowania (przeczytaj)

  Kontakt z pomocą techniczną

   

Dostępne kursy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, po którym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
Wymóg ten obowiązuje od 2024 roku.